HomeNaše službyČistenie dažďovej kanalizácie

NAŠE SLUŽBYČISTENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

Čistenie dažďovej kanalizácie je dôležitým krokom smerom k ochrane mesta a objektov pred povodňami a zaplavením objektov a mestskej infraštruktúry. Jeho cieľom je odstrániť znečisťujúce látky, odpad a nečistoty, ktoré sa hromadia v dažďovej kanalizácii a zabraňujú jej správnemu fungovaniu. Prostredníctvom špeciálnych technológií a zariadení efektívne čistíme dažďový kanalizačný systém a zabezpečujeme jeho optimálnu funkčnosť.

Prečo je dôležité čistiť dažďovú kanalizáciu?

 

PREVENCIA POVODNÍ
Čistenie dažďovej kanalizácie znižuje riziko povodní tým, že odstraňuje prekážky a zlepšuje prietok vody. Keď je kanalizačný systém voľný od nečistôt a odpadu, voda sa môže efektívne odvádzať a minimalizovať sa riziko záplav a škôd spôsobených vodou.
OCHRANA VODNÝCH TOKOV
Čistenie dažďovej kanalizácie pomáha chrániť vodné toky a prírodné ekosystémy. Znečistené vody z kanalizácie môžu obsahovať toxické látky a znečisťovanie, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rastliny, zvieratá a vodné organizmy. Odstraňovaním nečistôt sa zvyšuje kvalita odpadovej vody, ktorá sa vypúšťa do prirodzených prostredí.
ZLEPŠENIE KVALITY VODY
Čistenie dažďovej kanalizácie zabezpečuje, že vypúšťaná voda je čistejšia a menej znečistená. To má priaznivý vplyv na kvalitu vôd v riekach, jazerách a moriach, kam sa odpadová voda vypúšťa. Čistejšie vody znamenajú lepšiu ochranu biodiverzity a zdravia ekosystémov.
ZACHOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY
Keď sa dažďová kanalizácia pravidelne čistí, minimalizuje sa hromadenie nečistôt a prekážok v kanalizačnom systéme. To znižuje opotrebovanie infraštruktúry a predlžuje jej životnosť. Čistenie tiež znižuje riziko preťaženia kanalizácie, čo môže viesť k poškodeniu a následne k vyplavovaniu v budovách a na miestach kde to spôsobuje problémy.

Potrebujete vyčistiť dažďovú kanalizáciu?
Volajte 0940 080 700

Máte problém s upchatým odpadom?

Máte problém s upchatým odpadom?

Kontakt

Orgovánová 8, Most pri Bratislave

Fakturačné údaje

Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o.

Orgovánová/8
Most pri Bratislave 900 46
IČO: 54 749 930
IČ DPH: SK2121794059

Finstat.sk

Platba kartou

terminal-maly

Copyright Ⓒ 2022 - Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. - Všetky práva vyhradené